Licencie a certifikáty odbornosti

Licencia PD 000283 Licencia POP 000280 CISC Uznanie o účasti na špeciálnom kurze o organizovanom zločine Diplom za účasť na seminári Organizovaná zločinnosť Certifikát

Menu služieb:

Kontaktné údaje:

Copyright © 2020 Detect Info s.r.o. Všetky práva vyhradené.